Odbiór towaru 

 

 

1. Sklep Internetowy BINPOL działający pod adresem www.twojekosze.pl  jest własnością spółki BINPOL S.C. Anna Klementowska i Piotr Klementowski, ul. Pijarska 32/9, 58-500 Jelenia Góra,  NIP: 6112730698, REGON: 022166290, zwaną w niniejszym regulaminie BINPOL.

 

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

    a. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet w ramach sklepu internetowego www.twojekosze.pl.

    b. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.twojekosze.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez BINPOL.

    c. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

    d. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą, którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

    e. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym.

   f. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym.

   g. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym www.twojekosze.pl .

 


 
 • Kosz trójdzielny 48L=3x16L
 • Pojemnik zewnętrzny zielony 360 L
 • Stojak na worki do segregacji - pojedynczy
 • Kosz metalowy TIGO One (45L)
 • Pojemnik na odpady 1100L żółty plastik
 • Pojemnik zewnętrzny czarny 120L
 • Kosz SORTBIN 45L Green
 • Kosz trójdzielny 48L=3x16L
 • Kompostownik MAXISILO 1100L
 • Pojemnik na odpady Round Green 23 L
 • Grill Ogrodowy Tippi
 • Kosz uliczny DIGITAL 2
 • Kosz metalowy TIGO One (45L)
 • Zgniatarka do butelek Omega Mix
 • Pojemnik na piasek i sól TITAN 50kg
 • Zgniatarka do butelek-puszek-kartonów
 • Kosz uliczny LED 1
 • Nagrzewnica na paliwo stałe SHT30
 • Pojemink na odpady Round Blue 50L
 • Rozdzielnica 3 licznikowa ALFA-TL- 3.0
 • Szafa Eco Case 240L (3x80L)
 • Kosz betonowy WESTA 41 (100L)
 • Pojemnik na kółkach WEBER 120L
 • Pojemnik na odpady Round Yellow 23 L
 • Nagrzewnica na paliwo stałe SHT30
 • Kompostownik THERMOQUICK Express 600L
 • Podstawa do pojemników SORTBIN 45L
 • Pojemnik ze zgniatarką - Eco Billboard
 • Kontener samowyładowczy 155 KG
 • Zestaw SORTBIN 2x28L + 2x45L
 • Kosz betonowy WESTA 117 (50L)
 • Sorter na śmieci Flip Bin 50L blue.si
 • Szafka natynkowa A-RZ21
 • Zestaw SORTBIN 2x28L + 2x45L
 • Pojemnik na odpady Round Blue 23 L
 • Kosz na śmieci Lolly 18 Green
 • Grill Ogrodowy Tippi
 • Pojemnik zewnętrzny zielony 240L
 • Rozdzielnica modułowa AL-RW51
 • Eco kosz Multispace Duo 25 zielony

Nasi Klienci: